Nasza akcja promocji regionu erkowskiego - Szwajcaria erkowska - Lubi to!

 

 

 

Szwajcaria erkowska - Lubi to! bdmy dumni z naszego regionu

Jest to akcja majca oglnie promowa i informowa o regionie erkowskich okolic.

Zaczlimy od podstaw a wiec od historii regionu. Na profil facebook'owy wrzucamy stare fotki z regionu.

 

Kliknij w fotk aby zobaczy profil: Szwajcaria erkowska - Lubi to!

 

Celem profilu jest pokazanie bogactwa i ciekawostek naszego regionu za pomoc nowoczesnych form. Dziki temu udaje si wydoby gdzie ze strychw rne ciekawe materiay. I w ten sposb informacje docieraj do wielu ludzi, nie tylko tych ktrzy pamitaj dawne scenerie.

Co nas niezmiernie cieszy, profil spotyka si z coraz lepszym odbiorem i odwiedza go coraz wicej osb.

My nie zawsze dysponujemy danymi co do historii tego jest na zdjciach, a starszych rzeczy po prostu nie mielimy okazji zapamita :)
Jeeli wiecie co na temat danej fotki to prosimy dodawa informacje w komentarzach. Mamy nadziej, e z Wasz pomoc uda si kiedy zrobi jaki opis ciekawych miejsc regionu.

Zapraszamy wszystkich mieszkacw do wsptworzenia portalu i przesyania zdj obrazujcych pikno naszej gminy tj.
krajobrazy, zabytki, zwierzta, ptaki itd.(zdjcia bez postaci ludzkich, ew. stanowicych to, niebdcych gwnym tematem zdjcia).

Zdjcia w plikach w formacie jpg, png, tiff prosimy przesya na adres zerknijtu@gmail.com
lub dostarczy osobicie w biurze Stowarzyszenia LGD Zacianek, Rynek 7E.

Zdjcia bdziemy zamieszcza sukcesywnie.

Uwaga: Autorzy zdj bd proszeni o wyraenie zgody na nieodpatne ich wykorzystywanie.

 

 

Dowiedz si wicej o innych naszych dziaaniach >>>

 

 
 

Pomagają nam:

 

 

 

Fundacja Zerknij Tu na facebooku
Odwiedź Nas na Facebook'u:
www.facebook.com/fundacjazerknijtu

 

Fundacja Zerknij Tu

Fundacja Zerknij Tu
63-210 Żerków
e-mail: biuro@zerknijtu.pl  

stat4u