21 maja 2016 r. - XVII Wielkopolski Rajd MDP na trasie miew-erkw

 

Zerknij Tu

Trasa tegorocznego rajdu liczya okoo 12 km. Rozpocza si na terenie parku przy urokliwie pooonym Muzeum Adama Mickiewicza w mieowie.

Rajd MDP

W rajdzie uczestniczya modzie w wieku 12-18 lat. W sumie 320 uczestnikw wraz z opiekunami w 32 sekcjach MDP z 16 powiatw Wielkopolski. Celem wielkopolskiego rajdu MDP jest: doskonalenie sprawnoci fizycznej, popularyzacja turystyki w Wielkopolsce, poznawanie historii Kraju i Wielkopolski, popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody, w tym o erkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, pogbianie wiedzy z dziedziny poarnictwa.

Organizatorami tegorocznego rajdu byli:

 • Oddzia Wojewdzki Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewdztwa Wielkopolskiego im. generaa Stanisawa Taczaka,
 • Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego (ZPKWW),
 • Oddzia Powiatowy Zwizku OSP RP w Jarocinie,
 • Gmina erkw,
 • Fundacja "Zerknij Tu"

Wsporganizatorami byli:

 • Komenda Policji w Jarocinie,
 • Nadlenictwo Jarocin,
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy erkw
 • Ochotnicza Stra Poarna w Ludwinowie,
 • Ochotnicza Stra Poarna w ernikach.

Rajd zosta dofinansowany ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pomocy finansowej udzieli rwnie Bank Zachodni WBK S.A.

Rajd rozpocz si na terenie Muzeum Adama Mickiewicza w mieowie.

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Podczas rajdu swoj obecnoci zaszczycili nas m. in.:

 • druh Ireneusz wiek - przewodniczcy Komisji ds. Modziey, Kobiecych Druyn Poarniczych, Kultury i Sportu OW ZOSP RP Wojewdztwa Wielkopolskiego,
 • pan Janusz akomiec - dyrektor Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego,
 • druh Andrzej Jankowski - dyrektor Zarzdu Wykonawczego Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP Wojewdztwa Wielkopolskiego,
 • druh Tomasz Krawczyk - prezes Zarzdu Oddziau Powiatowego ZOSP RP w Jarocinie, czonek prezydium gospodarz terenu,
 • pan Krzysztof Schwartz - Nadleniczy Nadlenictwa Jarocin,
 • przedstawiciel komendanta powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w Jarocinie,
 • pani m. asp. Agnieszka Zaworska - przedstawiciel komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie,
 • pan Jacek Maciejewski - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy erkw,
 • druh Krzysztof Makowiecki - prezes OSP w ernikach,
 • druh Bernard Zawisa - prezes OSP w Ludwinowie.

 

Szefem trasy rajdu by pan Mirosaw Masztalerz z Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Rajd MDP

 

Druyny rozwizyway test ze znajomoci erkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz miay do wykonania 9 zada.

Rajd MDP
Rajd MDP

 

 

Zadanie medyczne (OP ZOSP RP w Jarocinie)

Rajd MDP

 

Zadanie Biblioteki Miejskiej w erkowie

Rajd MDP

 

Ratownictwo wodne - rzut koem ratunkowym do celu (ratowanie topielca) (OP ZOSP RP w Jarocinie)

Rajd MDP

 

Zadanie Policji w Jarocinie (skakanka i telefon w alkogoglach)

Rajd MDP

 

Zadanie sprawnociowe - rozwijanie wa do celu wa (OP ZOSP RP w Jarocinie)

Rajd MDP

 

Rozpoznawanie tropw zwierzt - zadanie przyrodnicze Nadlenictwa Jarocin

Rajd MDP

 

Rozpoznawanie lici drzew - zadanie przyrodnicze Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego,

Rajd MDP

 

Rzut pik do celu oraz rozpijanie wa straackiego po linii - konkurencje sprawnociowe przygotowane przez Fundacj "Zerknij Tu" oraz OSP erkw,

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

Rajd MDP

 

QUEST "erkw Miasto na Wzgrzach".

Klasyfikacja oglna (miejsca I-III) przedstawia si nastpujco:

 • I miejsce - MDP erniki, (pow. jarociski), druyna otrzymaa: puchar prezesa Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP Wojewdztwa Wielkopolskiego im. generaa Stanisawa Taczaka, bidony ISOSTAR 1000 ml, pik ADIDAS oraz koszulki ZPKWW.

   

  Rajd MDP

   

 • II miejsce - MDP Rogono (pow. obornicki), druyna otrzymaa: puchar dyrektora Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego, bidony ISOSTAR 1000 ml, pik ADIDAS oraz koszulki ZPKWW.

   

  Rajd MDP

   

 • III miejsce - MDP Olszowa (pow. kpiski), druyna otrzymaa: puchar Prezesa Zarzdu Oddziau Powiatowego Zwizku OSP RP w Jarocinie, bidony ISOSTAR 1000 oraz koszulki ZPKWW.

   

  Rajd MDP

   

Wszystkie druyny, otrzymay dodatkowo nagrod za udzia w postaci piki nonej ADIDAS oraz kompletu materiaw szkoleniowych Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Rajd MDP

Uczestnikom rajdu dzikujemy za wzorow postaw i dobr atmosfer. Dzikujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si do zorganizowania rajdu. W sposb szczeglny za zaangaowanie na rzecz przygotowania i przeprowadzenia XVII Rajdu MDP dzikujemy:

 • pani Hannie Grunt - prezes Zarzdu WFOiGW w Poznaniu,
 • panu Januszowi akomcowi – dyrektorowi Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego
 • pan Jackowi Jdraszczykowi – burmistrzowi Miasta i Gminy erkw,
 • panu Jackowi Maciejewskiemu – dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy erkw,
 • panu Mirosawowi Masztalerzowi - szefowi trasy rajdu,
 • druhowi Tomaszowi Krawczykowi – prezesowi Zrzdu Oddziau Powiatowego Zwizku OSP RP w Jarocinie
 • Zarzdowi Oddziau Powiatowego Zwizku OSP RP w Jarocinie
 • Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie
 • Panu Krzysztofowi Schwartzowi – nadleniczemu Nadlenictwa Jarocin
 • Pani Dorocie Surmie – prezes Zarzdu Fundacji "Zerknij Tu"
 • Ochotniczej Stray Poarnej w ernikach,
 • Ochotniczej Stray Poarnej w Ludwinowie.

Klasyfikacja oglna XVII Rajdu MDP (plik .pdf)>>>

 

 

Dowiedz si wicej o innych naszych dziaaniach >>>

 

 
 

Pomagają nam:

 

 

 

Fundacja Zerknij Tu na facebooku
Odwiedź Nas na Facebook'u:
www.facebook.com/fundacjazerknijtu

 

Fundacja Zerknij Tu

Fundacja Zerknij Tu
63-210 Żerków
e-mail: biuro@zerknijtu.pl  

stat4u