1 wrzenia 2016 r. - rusza kolejny projekt realizowany przez nasz Fundacj: Latajcy Uniwersytet Kulturalny

 

Ju 1 wrzenia – wraz z rozpoczciem roku szkolnego rusza kolejny projekt realizowany przez nasz Fundacj.

Projekt tym razem skierowany jest do Seniorw z gminy erkw i nosi nazw Latajcy Uniwersytet Kulturalny.

ASOS

 

Nie jest to nazwa przypadkowa – nawizuje do historycznego Uniwersytetu Latajcego, ktry funkcjonowa w Polsce w XIX i XX wieku – a sama nazwa wywodzia si od braku staej siedziby i permanentnych zmian miejsc wykadw. Podobnie bdzie i u nas!

Na projekt skada si cykl spotka kulturalno-edukacyjnych:

4 lekcje wiedzowe:

– czyli cz teoretyczna. Tu podczas spotkania przy kawie uczestnicy projektu poznaj tajniki teatru, opery, baletu oraz filharmonii. Podstawowe terminy, najciekawsze zagadnienia, najbardziej znane dziea oraz ich autorzy – wiat teatru, opery, filharmonii i baletu przybli nam specjalici z danych dziedzin. Uczestnicy spotka mogli bd podzieli si rwnie swoimi dotychczasowymi dowiadczeniami, wraeniami i opiniami.

4 wizyty studyjne:

– czyli cz praktyczna. Tu naszych Seniorw czekaj wsplne wyprawy do miejsc, ktre poznali w trakcie lekcji wiedzowych. Filharmonia Kaliska, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu to miejsca, do ktrych zawitaj uczestnicy projektu. Czeka ich spektakl teatralny, opera, balet oraz koncert w filharmonii (tytuy spektakli podamy ju wkrtce) Zapewniamy dojazd, bilety na spektakl, posiek oraz opiekunw, ktrzy zadbaj o bezpieczestwo i dobre samopoczucie uczestnikw wyprawy.

spotkanie literackie:

– na zakoczenie zaplanowalimy uroczyste spotkanie uczestnikw projektu, na ktrym otrzymaj dyplomy ukoczenia Latajcego Uniwersytetu Kulturalnego. Bdzie czas na posumowania, wymian opinii oraz wrae zwizanych z Latajcym Uniwersytetem Kulturalnym. Spotkanie uwietni obecno aktora teatralnego, ktry recytowa bdzie poezj Adama Mickiewicza.

 

Dla osb, ktre maj ochot wzi udzia w projekcie - kilka najwaniejszych informacji:

Uczestnikami projektu mog by osoby powyej 60-tego roku ycia, zamieszkujce gmin erkw

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest wczeniejszy udzia w lekcji wiedzowe. Kady z uczestnikw projektu moe wzi udzia w jednej wizycie studyjnej – w przypadku wolnych miejsc – w kolejnej, natomiast pierwszestwo miay bd osoby, ktre jeszcze nie uczestniczyy w projekcie.

Rekrutacja uczestnikw bdzie si odbywaa telefonicznie oraz mailowo i rozpocznie si ju wkrtce. Poinformujemy Pastwa o tym na naszej stronie!

Udzia w projekcie jest cakowicie bezpatny!

 


Harmonogram wizyt studyjnych projektu pn. Latajcy Uniwersytet Kulturalny

ASOS

 


 

Latajcy Uniwersytet Kulturalny swoje wykady rozpoczyna ju wkrtce. Poniej przedstawiamy harmonogram zaj:

erkw - 05.10.2016 - OKiR MCT, sala w budynku C

Dobieszczyzna - 05.10.2016 - wietlica Wiejska

Komorze Przybysawskie - 06.10.2016 - wietlica Wiejska/Sala OSP

Chrzan - 06.10.2016 - wietlica Wiejska

Podczas zaj rozmawia bdziemy o teatrze, filharmonii, operze oraz balecie. Poznamy podstawowe zagadnienia, najciekawsze tytuy oraz ich autorw. Zapraszamy!


 

6.10.2016 r.

Wykady w Latajcym Uniwersytecie Kulturalnym rozpoczte!

Inauguracja uniwersytecka miaa miejsce wczoraj, 5 padziernika w erkowie, gdzie mimo jesiennej aury, ktra nie zachcaa do wyjcia z domu pojawio si wielu suchaczy naszego Uniwersytetu. Frekwencja przesza nasze oczekiwania!

Podczas spotkania przy herbatce uczestnicy projektu, ktry wspfinansowany jest z Rzdowego Programu na rzecz Aktywnoci Osb Starszych na lata 2014-2020 posuchali ciekawego wykadu. Udao si poruszy zagadnienia dotyczce teatru, przybliy tematyk z nim zwizan oraz omwi tre spektaklu, na ktry wybior si nasi Seniorzy w ramach projektu Latajcy Uniwersytet Kulturalny.

Suchacze wrcili do domw z dzienniczkami Latajcego Uniwersytetu Kulturalnego, w ktrych zbiera bd punkty za uczestnictwo w lekcjach wiedzowych oraz wizytach studyjnych. Wszystko po to, aby zdoby odznak Animatora Kultury!

Dzikujemy za Wasz obecno! Do zobaczenia podczas wizyty studyjnej!

Ju 21 padziernika wybieramy si na spektakl „Krakowiacy i grale” do Teatru Polskiego w Poznaniu.7.10.2016 r.

Kolejne wykady w Latajcym Uniwersytecie Kulturalnym.

Dobieszczyzna, Komorze Przybysawskie oraz Chrzan – to kolejne miejsca, do ktrych zawitay wykady Latajcego Uniwersytetu Kulturalnego. Rwnie w tych miejscach nie zawioda nas frekwencja – 100 % obecnoci !

W Dobieszczynie suchacze zapoznali si z tematyk dotyczc filharmonii, w Komorzu Przybysawskim wysuchalimy wykadu na temat baletu, a w Chrzanie – opery. Uczestnicy projektu s wic doskonale przygotowani do lekcji studyjnych, ktre odbd si w tych wanie instytucjach.

Wszystkie wykady odbyway si w niezwykle przyjaznej atmosferze, nie miay nic wsplnego z akademickim stresem Na zakoczenie prelekcji uczestnicy projektu otrzymali Dzienniczki Latajcego Uniwersytetu Kulturalnego, a take mieli czas, aby przy herbatce wymieni opinie i dowiadczenia oraz omwi szczegy zwizane z wyjazdami do opery, filharmonii oraz na spektakl baletowy. Do zobaczenia podczas lekcji studyjnych!

 


 

 

ASOS

Projekt wspfinansowany z Rzdowego Programu na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych na lata 2014-2020

 

 

 

 

Dowiedz si wicej o innych naszych dziaaniach >>>

 

 
 

Pomagają nam:

 

 

 

Fundacja Zerknij Tu na facebooku
Odwiedź Nas na Facebook'u:
www.facebook.com/fundacjazerknijtu

 

Fundacja Zerknij Tu

Fundacja Zerknij Tu
63-210 Żerków
e-mail: biuro@zerknijtu.pl  

stat4u