Fundacja ZERKNIJ TU została założona, w celu:

 

· wzmacniania rozwoju lokalnego;
· rozwoju edukacji, kultury;
· aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców;
· wspierania inicjatyw społecznych;
· wzmacniania organizacji pozarządowych, wolontariatu, współpracy lokalnej, działań obywatelskich;
· rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
· rozwoju i wdrażania innowacji, nowych technologii;
· promowania aktywnych form wypoczynku, kultury fizycznej, wydarzeń sportowych, działań prozdrowotnych;
· rozwoju i promocji turystyki, walorów krajobrazowych;
· wzmocnienia działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Wśród młodzieży zamierzamy promować WOLONTARIAT i angażowanie się w działania żerkowskich organizacji pozarządowych.

 

Dowiedz się więcej o innych naszych działaniach >>>

 

 

 
 

Pomagają nam:

 

 

 

Fundacja Zerknij Tu na facebooku
Odwiedź Nas na Facebook'u:
www.facebook.com/fundacjazerknijtu

 

Fundacja Zerknij Tu

Fundacja Zerknij Tu
63-210 Żerków
e-mail: biuro@zerknijtu.pl  

stat4u